معنی و ترجمه کلمه block structure به فارسی block structure یعنی چه

block structure


ساختار بلوکى ،ساخت کنده اى ،ساختمان بلاکى ،ساخت کنده اى
کامپيوتر : ساختمان کنده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها