معنی و ترجمه کلمه blockade runner به فارسی blockade runner یعنی چه

blockade runner


شخصى يا ناوى که از محاصره دشمن ميگذرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها