معنی و ترجمه کلمه blocked cuurency به فارسی blocked cuurency یعنی چه

blocked cuurency


پول مسدود
بازرگانى : پول غيرقابل انتقال به خارج از کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها