معنی و ترجمه کلمه blocking position به فارسی blocking position یعنی چه

blocking position


علوم نظامى : موضع سد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها