معنی و ترجمه کلمه blooming به فارسی blooming یعنی چه

blooming


گلدار،شکوفه دهنده ،پيشرفت کننده
الکترونيک : درخشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها