معنی و ترجمه کلمه blow resulting in death به فارسی blow resulting in death یعنی چه

blow resulting in death


قانون ـ فقه : ضربه منجر به موت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها