معنی و ترجمه کلمه blow up به فارسی blow up یعنی چه

blow up


تغيير يک شکل از يک قالب تصويرى کوچکتر به يک قالب تصويرى بزرگتر،شکمدان ،منفجر کردن ،ترکاندن ،عصبانى کردن ،انفجار،عکس بزرگ شده
کامپيوتر : توقف غير منتظره يک برنامه به خاطر يک اشتباه يا به دليل مواخه شدن با شرايطى از داده که نمى تواند ان را بک ار گيرد
معمارى : شکم دادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها