معنی و ترجمه کلمه blow-in doors به فارسی blow-in doors یعنی چه

blow-in doors


علوم هوايى : درى در مجراى ورودى موتور هواپيما که در اثر اختلاف فشار عليرغم نيروى فنر بطرف داخل باز ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها