معنی و ترجمه کلمه blown out به فارسی blown out یعنی چه

blown out


ورزش : رانده شدن تخته موج سوارى با باد شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها