معنی و ترجمه کلمه blue-brittleness به فارسی blue-brittleness یعنی چه

blue-brittleness


علوم مهندسى : شکنندگى ابى رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها