معنی و ترجمه کلمه blunder به فارسی blunder یعنی چه

blunder


اشتباه بزرگ ،سهو،اشتباه لپى ،اشتباه کردن ،کوکورانه رفتن ،دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن
ورزش : اشتباه فاحش در شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها