معنی و ترجمه کلمه boards به فارسی boards یعنی چه

boards


برگشت توپ از تخته بسکتبال
ورزش : ديوار چوبى دور زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها