معنی و ترجمه کلمه boarish به فارسی boarish یعنی چه

boarish


خوک صفت ،بى ادب ،وحشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها