معنی و ترجمه کلمه boatswain به فارسی boatswain یعنی چه

boatswain


افسرى که مسئول افراشتن بادبان ولنگر طناب هاى کشتى است
علوم دريايى : سرملوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها