معنی و ترجمه کلمه bodily pain به فارسی bodily pain یعنی چه

bodily pain


درد بدنى ،جسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها