معنی و ترجمه کلمه body corporate به فارسی body corporate یعنی چه

body corporate


)=corporation(شرکت ،شرکت سهامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها