معنی و ترجمه کلمه bogoliubov-indian defence به فارسی bogoliubov-indian defence یعنی چه

bogoliubov-indian defence


ورزش : دفاع بوگوليوبوف - هندى در پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها