معنی و ترجمه کلمه bogus به فارسی bogus یعنی چه

bogus


ساختگى ،جعلى ،قلابى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها