معنی و ترجمه کلمه boldface به فارسی boldface یعنی چه

boldface


)=bold faced(باصورت برافروخته از غضب وخشم ،گستاخ ،جسور،(درچاپ )يکنوع حرف درشت ،حروف ضخيم ،حروف سياه
کامپيوتر : حرف درشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها