معنی و ترجمه کلمه bomb out به فارسی bomb out یعنی چه

bomb out


ورزش : شروع شيرجه از هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها