معنی و ترجمه کلمه bomb sighting system به فارسی bomb sighting system یعنی چه

bomb sighting system


سيستم نشانه روى بمب
علوم نظامى : سيستم هدف گيرى بمب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها