معنی و ترجمه کلمه bombastic به فارسی bombastic یعنی چه

bombastic


گزاف ،قلنبه ،مطنطن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها