معنی و ترجمه کلمه bond plastering به فارسی bond plastering یعنی چه

bond plastering


علوم مهندسى : اندودکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها