معنی و ترجمه کلمه bonded good به فارسی bonded good یعنی چه

bonded good


کالاى گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها