معنی و ترجمه کلمه bonding molecular orbital به فارسی bonding molecular orbital یعنی چه

bonding molecular orbital


شيمى : اوربيتال مولکولى پيوندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها