معنی و ترجمه کلمه bonding به فارسی bonding یعنی چه

bonding


پيوند،مقيد کردن ،قيد،گيره ،اتصالى اتصال بدنه ،اتصال منفى
الکترونيک : ربط به شاسى
عمران : چسباندن دو يا چند قطعه چوبى توسط چسب
شيمى : تشکيل پيوند
علوم هوايى : اتصال
علوم نظامى : حرکت خيز به خيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها