معنی و ترجمه کلمه bone-ache به فارسی bone-ache یعنی چه

bone-ache


استخوان درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها