معنی و ترجمه کلمه bookkeeping به فارسی bookkeeping یعنی چه

bookkeeping


housekeeping،دفتردارى ،ساماندهى
کامپيوتر : دفتردارى
بازرگانى : دفتردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها