معنی و ترجمه کلمه boom swing به فارسی boom swing یعنی چه

boom swing


ناحيه لرزش
علوم مهندسى : حيطه نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها