معنی و ترجمه کلمه boost phase به فارسی boost phase یعنی چه

boost phase


مرحله دوم پرتاب موشک
علوم نظامى : مرحله روشن شدن موتور مرحله دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها