معنی و ترجمه کلمه bootis به فارسی bootis یعنی چه

bootis


گاوران ،عوا،صياح
نجوم : حارس الشمال نفاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها