معنی و ترجمه کلمه bop به فارسی bop یعنی چه

bop


Bit-Orinted Protocol،زدن ،تصادف کردن ،برخوردکردن ،تصادم کردن ،وزش ،دميدن
کامپيوتر : پروتکل با گرايش بيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها