معنی و ترجمه کلمه borderland به فارسی borderland یعنی چه

borderland


زمين سرحدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها