معنی و ترجمه کلمه borderline state به فارسی borderline state یعنی چه

borderline state


روانشناسى : حالت مرزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها