معنی و ترجمه کلمه bore به فارسی bore یعنی چه

bore


داخل را تراشيدن سوراخ ،اشترک ،لوله توپ ،گمانه ،سنبيدن ،سفتن ،نقب زدن ،بامته تونل زدن( با)through ،خسته کردن ،موى دماغ کسى شدن ،خسته شدن ،منفذ،مته ،وسيله سوراخ کردن ،کاليبر تفنگ ،(مج ).خسته کننده
علوم مهندسى : قطر داخلى لوله
کامپيوتر : قطر يک سوراخ
عمران : قطر داخلى سيلندر
معمارى : مد جلو دهانه رود
ورزش : قطر داخلى لوله اسلحه
علوم نظامى : داخل لوله توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها