معنی و ترجمه کلمه boric acid به فارسی boric acid یعنی چه

boric acid


جوهر بوره ،اسيد بوريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها