معنی و ترجمه کلمه boring pipe به فارسی boring pipe یعنی چه

boring pipe


عمران : لوله حفارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها