معنی و ترجمه کلمه boring به فارسی boring یعنی چه

boring


مته کردن ،چال ،گمانه ،حفره کنى ،سوراخ ،جاى مته
علوم مهندسى : سوراخ کردن
عمران : گمانه کنى
معمارى : سوراخ کردن
روانشناسى : ملال اورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها