معنی و ترجمه کلمه borrower به فارسی borrower یعنی چه

borrower


قرض گيرنده ،مستقرض ،مستعير،عاريه گيرنده ،مقترض ،قرض کننده
قانون ـ فقه : وام گيرنده ،قرض گيرنده
بازرگانى : وام گيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها