معنی و ترجمه کلمه boss به فارسی boss یعنی چه

boss


ناف روى قطعات ريختگى ،قوز،گل ميخ ،قبه ،رئيس کارفرما،ارباب ،برجسته کارى ،رياست کردن بر،اربابى کردن( بر)،نقش برجسته تهيه کردن ،برجستگى
علوم مهندسى : گلميج برجستگى
معمارى : برامدگى تزيينى
قانون ـ فقه : کارفرما
ورزش : پشت بند حصيرى هدف
علوم هوايى : تکيه گاه ياتاقان شفت ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها