معنی و ترجمه کلمه both....and به فارسی both....and یعنی چه

both....and


هم ¹¹¹¹هم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها