معنی و ترجمه کلمه bottom blow (value) به فارسی bottom blow (value) یعنی چه

bottom blow (value)


علوم نظامى : شير ته ديگ بخار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها