معنی و ترجمه کلمه botton به فارسی botton یعنی چه

botton


دکمه ،بسته شدن ،تکمه کردن ،غنچه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها