معنی و ترجمه کلمه bounce به فارسی bounce یعنی چه

bounce


بالاجستن ،پس جستن ،پريدن ،گزاف گويى کردن ،مورد توپ وتشرقرار دادن ،بيرون انداختن ،پرش ،جست ،گزاف گويى
ورزش : به زمين خوردن و بلند شدن توپ بيس بال
علوم هوايى : پرش يا جهش الاستيک سوپاپها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها