معنی و ترجمه کلمه boundary به فارسی boundary یعنی چه

boundary


حدود يکان ،خط حد،مرز،خط سرحدى ،کرانه ،کرانى
علوم مهندسى : مرزى
عمران : مرز
معمارى : سرحد
قانون ـ فقه : مرز
روانشناسى : مرز
ورزش : 6يا 4 امتياز براى عبور توپ از خط مرزى
علوم نظامى : حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها