معنی و ترجمه کلمه bountifully به فارسی bountifully یعنی چه

bountifully


سخاوتمندانه ،بطور فراوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها