معنی و ترجمه کلمه bountifully به فارسی bountifully یعنی چه

bountifully


سخاوتمندانه ،بطور فراوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها