معنی و ترجمه کلمه bout به فارسی bout یعنی چه

bout


کشمکش ،تقلا،يک دور مسابقه يا بازى
ورزش : مسابقه بوکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها