معنی و ترجمه کلمه bowled به فارسی bowled یعنی چه

bowled


ورزش : باختن توپزن در نتيجه انداختن ميله افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها