معنی و ترجمه کلمه box defence به فارسی box defence یعنی چه

box defence


تشکيل يک مربع براى دفاع از دروازه ،(لاکراس)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها