معنی و ترجمه کلمه box score به فارسی box score یعنی چه

box score


(دربازى )نتيجه برد وباخت بازى ،حساب بازى
ورزش : جدول امتيازها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها